Lomakkeet

Lomaketyökalun avulla voit luoda sivuillesi lomakkeita käyttäjien täytettäväksi. Palautelomake, kyselylomake yms. lomakkeet hoituvat tämän työkalun avulla.

Suodattimet valikon kautta voit asettaa lomakkeisiin estoja. Voit estää tiettyjen sanojen lähettämisen lomakkeiden kautta yms.

Sähköposti valikon kautta voit määritellä lomakkeiden sallitut vastaanottajat. Eli mihin osoitteisiin lomakejärjestelmästä voidaan lähettää sähköpostia.' Voit myös valita vastaanottajaksi 'Arkisto' jolloin lähetetyt lomakkeet voidaan lukea suoraan ylläpitotyökalun kautta.

Luodaksesi uuden lomakkeen kirjoita sen nimi, valitse vastaanottaja, luo editorilla sivu jonka lomakkeen lähettäjä näkee lähettyään lomakkeen ja klikkaa kohtaa 'Lisää'. Tämän jälkeen valitse elementit joita haluat käyttää lomakkeessa. Peruselementtejä ovat 'Tekstikenttä', 'Tekstialue' ja 'Lähetä' nappi. Tässä ohjeessa käymme ensin läpi peruslomakkeen teon ja sen jälkeen tutustumme kaikkiin tarjolla oleviin elementteihin.

Sivuilla on valmiina Lomake 'Palaute' mutta tässä esimerkissä luomme hieman toisenlaisen palautelomakkeen.

Esimerkki palautelomake
 • Kirjoita lomakkeen nimeksi 'Palautelomake', valitse vastaanottaja, luo Editorilla sivu jonka lomakkeen lähettäjä näkee lähetettyään lomakkeen, esim teksti: "Kiitos palautteestasi" ja klikkaa 'Lisää'.
 • Kohdasta 'Lisää uusi elementti' valitse tekstikenttä ja klikkaa kohtaa 'Lisää'.
 • Kirjoita 'Lomakkeeseen tulevan kentän nimi' kohtaan "Nimesi" (ilman lainausmerkkejä). Tämä teksti näkyy käyttäjälle. Kirjoita 'Kentän nimi' kohtaan "Nimi". Tämä teksti näkyy lomakkeen vastaanottajalle. Tallenna muutokset klikkaamalla kohtaa 'Päivitä'
 • Kohdasta 'Lisää uusi elementti' valitse 'tekstikenttä' ja klikkaa kohtaa 'Lisää'.
 • Kirjoita 'Lomakkeeseen tulevan kentän nimi' kohtaan "Sähköpostiosoitteesi" ja 'Kentän nimi' kohtaan sahkoposti. Tallenna muutokset klikkaamalla kohtaa 'Päivitä'
 • Kohdasta 'Lisää uusi elementti' valitse 'tekstialue' ja klikkaa kohtaa 'Lisää'.
 • Kirjoita 'Lomakkeeseen tulevan kentän nimi' kohtaan "Palautteesi" ja 'Kentän nimi' kohtaan "palaute". Tallenna muutokset klikkaamalla kohtaa 'Päivitä'
 • Kohdasta 'Lisää uusi elementti' valitse 'Lähetys-nappi' ja klikkaa kohtaa 'Lisää'. 
  • Klikkaamalla kohtaa 'Esikatsele' näet miltä lomake näyttää sivuillasi, tämän l
  • Nyt voit sijoittaa lomakkeen haluamallesi sivulle. Lomake lisätään valitsemalla 'Lisää uusi elementti' kohdasta 'lomake'. Tämä kohta löytyy Editorin alta normaali sivuilta.

Lomakkeiden elementit
Kaikilla elementeillä on lisäominaisuuksia jotka normaalisti ovat piilossa. Saat ne näkyviin klikkaamalla kohtaa 'Lisäominaisuudet' kentän kohdalta. Elementtien järjestys määräytyy niiden järjestysnumeron mukaan. Voit vaihtaa numeroa [0 +/-] kohdasta. 'Esikatsele' näkymästä voit lähettää lomakkeen ja testata sen toimivuutta.HUOM! Muista aina päivittää elementti jos teet siihen muutoksia!

Tekstikenttä

Tekstikenttä on rivi jolle käyttäjä syöttää tietoa. Sitä voi käyttää esim. nimen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen kysymiseen.
  • Lomakkeeseen tulevan kentän nimi: Tähän kirjoitettu teksti näkyy käyttäjälle
  • Kentän nimi: Tähän kenttään syötetty teksti näkyy lomakkeen vastaanottajalle
  • Kentän oletusarvo: Tähän syötetty teksti on kentässä oletuksena
  • Kentän koko: Kuinka monta merkkiä kentässä voi näkyä kerralla
  • Kentän maksimipituus: Kuinka monta merkkiä
  • Pakollinen täyttää: Jos ruksaat kohdan, käyttäjän on pakko täyttää kenttä jotta lomake lähtee eteenpäin. Jos käyttäjä ei täytä kenttää hänelle tulee virheilmoitus asiasta.
Tekstialue

Tekstialue on kenttä jota voidaan käyttää esim. palautteen tai ehdotusten vastaanottamiseen.
  • Lomakkeeseen tulevan kentän nimi: Tähän kirjoitettu teksti näkyy käyttäjälle
  • Kentän nimi: Tähän kenttään syötetty teksti näkyy lomakkeen vastaanottajalle
  • Kentän oletusarvo: Tähän syötetty teksti on kentässä oletuksena
  • Kentän merkkejä: Kuinka monta merkkiä kenttään mahtuu vaakasuunnassa
  • Kentän rivejä: Kuinka monta riviä kentässä näkyy kerralla.
  • Pakollinen täyttää: Jos ruksaat kohdan, käyttäjän on pakko täyttää kenttä jotta lomake lähtee eteenpäin. Jos käyttäjä ei täytä kenttää hänelle tulee virheilmoitus asiasta.
Lähetä-nappi

Lähetä napilla lomake lähetetään vastaanottajalle.
  • Kentän nimi: Tähän kenttään syötetty teksti näkyy lomakkeen vastaanottajalle (voi  hyvin jättää tyhjäksi)
  • Kentän oletusarvo: Tämä teksti näkyy napissa käyttäjälle
Otsikko

Otsikko elementillä voit luoda väliotsikkoja lomakkeeseen ja esim. kysymyksiä joihin vastataan valintaruuduilla tai radio-napeilla.
  • Lomakkeeseen tulevan kentän nimi: Tähän kirjoitettu teksti näkyy käyttäjälle
SPAM -ESTO

Lomakkeisiin on mahdollista aktivoida käyttöön erillinen SPAM-suojaus, joka lomaketta täyttäessä kysyy vaihtuvan laskutoimituksen (suomi/englanti). SPAM suojaus on lomakkeen elementti ja se tulee aktivoida jokaiseen lomakkeeseen erikseen. Tällä tekniikalla voidaan vähentää lomakkeiden kautta tulevaa roskapostia merkittävästi.


Valintaruutu


Valintaruuduilla voit luoda kohtia joita käyttäjät voivat ruksata valintansa mukaan.
  • Lomakkeeseen tulevan kentän nimi: Tähän kirjoitettu teksti näkyy käyttäjälle
  • Kentän nimi: Tähän kenttään syötetty teksti näkyy lomakkeen vastaanottajalle
  • Kentän oletusarvo: Tähän syötetty teksti näkyy lomakkeen vastaanottajalle (voi jättää tyhjäksi).
  • Valittu oletuksena: Onko ruutu ruksattu vai ei.
Radio-nappi

Radio-nappi elementillä voit luoda monivalinta kysymyksiä joissa käyttäjä voi valita vain yhden vaihtoehdon. Tästä johtuen radio-nappi elementti toimii hieman eri tavalla kuin muut elementit. Vastausvaihtoehdoissa kentän nimen tulee olla sama kaikille vastauksille ja kentän oletusarvo kertoo vastaanottajalle vastauksen.
  • Lomakkeeseen tulevan kentän nimi: Tähän kirjoitettu teksti näkyy käyttäjälle.
  • Kentän nimi: Tämä näkyy vastaanottajalle. kentän nimen tulee olla sama kaikissa vastausvaihtoehdoissa.
  • Kentän oletusarvo:  Tämä kenttä näkyy vastaanottajalle. Kirjoita tähän kenttään napin vastaus.
  • Valittu oletuksena: Jos haluat pakottaa käyttäjän vastaamaan, ruksaa yhdestä kohdasta 'Valittu oletuksena' päälle.


Salasana
Salasana toimii muuten täysin samoin kuin tekstikenttä, mutta käyttäjän kirjoittama salasana näkyy ruudulla tähtinä. Vastaanottajalle se näkyy selkokielisenä.
Piilokenttä
Piilokenttä elementillä voit luoda välirivejä lomakkeeseen tai luoda vain vastaanottajalle näkyviä väliotsikoita.
Lomakkeen palautteen vieminen ja analysointi


Kohdasta "analysoi"
saadaan graafinen analyysi lomakkeen radio/valintaruutu -painikkeiden valinnoista.Kohdasta "Vie CSV" on mahdollista tallentaa lomakkeen kautta tulleet tiedot CSV -tiedostoon. 

CSV tiedosto täytyy avata oikein, että pilkulla erotetut tekstit menevät oikeisiin sarakkeisiin. Open Office osaa nämä avata automaattisesti. Merkistökoodaus on UTF-8. Excelissä tiedosto täytyy avata oikein että sarakkeet näkyvät.

Kohdasta "Vie XML", lomakkeen tiedot voidaan viedä xml -tiedostoon.