HTML -editori


Editori toimii samoin kuin normaalit tekstinkäsittelyohjelmat. Kun viet kursorin painikkeen päälle, näet lyhyen kuvauksen siitä mitä painikkeesta tehdään. Voit käyttää painikkeita ennen sisällön tuottamista jolloin valitut ominaisuudet vaikuttavat uuteen sisältöön kunnes klikkaat ne pois päältä. Toinen tapa on maalata se osa tekstistä johon muutoksia halutaan tehdä ja sen jälkeen valita halutut ominaisuudet.

HUOM! Kun muokkaat sivun sisältöä, muista aina klikata 'Tallenna' -painiketta tallentaaksesi muutokset, klikkaa 'Esikatsele' -painiketta jotta näet miltä se näyttää sivustolla ja lopuksi paina 'Julkaise' -painiketta julkaistaksesi sivun.

Jos et halua ottaa tehtyjä muutoksia käyttöön, klikkaa navigointivalikosta sivun otsikkoa, niin sivu latautuu sen näköisenä kuin se oli ennen tekemiäsi uusia muutoksia. 'Arkisto'-painikkeesta voit palauttaa sivun vanhoja versioita.Editorin toimintojen selitykset: Editorin vasemmassa reunassa on ylöspäin osittava pieni nuoli. Klikkaamalla nuolta editorin työkalupalkit menevät piiloon ja editorin vasemmassa yläkulmassa näkyy pieni alaspäin osoittava nuoli. Klikkaamalla nuolta työkalupalkit palautuvat näkyviin.

B: painikkeella lihavoidaan tekstiä.

I: painikkeella kursivoidaan tekstiä.

U: painikkeella alleviivataan tekstiä.

ABC: painikkeella yliviivataan tekstiä.

x2 ja x2 painikkeilla luodaan ylä- ja alaindeksejä.

Leikkaa: Painikkeella leikataan maalattu alue

Kopioi: Painikkeella kopioidaan maalattu alue

Liitä: Painikkeella liitetään kopioitu / leikattu alue.

Liitä Wordistä -painikkeella voit tuoda tekstiä Word-dokumenteista editoriin. Teksti kannattaa liittää tätä kautta jos suoraan liittäessä tulee ongelmia muotoilun kanssa. Pyri välttämään raskaasti Wordillä muotoiltuja dokumentteja koska ne eivät välttämättä toistu editorissa ja itse verkkosivuilla aivan samalla tavalla.

Kumoa / toista Kumoa -painikkeella voit kumota viimeisimmät suoraan editoriin tehdyt muutokset ja toista painikkeella voit palauttaa kumotut muutokset. Painikkeet eivät toimi muutosten kanssa jotka tehdään eri ikkunassa (esim. linkkien ominaisuudet).

Etsi -painikkeella voit etsiä sanoja editorin ikkunasta.

Korvaa -painikkeella voit korvata sanoja toisilla.

Universaali näppäimistö- painikkeesta aukeaa ikkuna, josta voit valita erikoismerkkejä; esim. Kyrillinen merkistö.

Lisää / poista numerointi ja Lisää / poista luettelomerkit -painikkeilla luodaan listoja.

1. joko

2. näin

* tai

* näin.

Listaan saadaan uusi kohta painamalla enteriä. kun haluat lopettaa listan, paina viimeisen kohdan jälkeen enteriä niin että kursori vilkkuu tyhjässä kodassa ja paina lista painiketta.

Suurenna / pienennä sisennystä -painikkeilla kontrolloidaan tekstin sisennystä.

Jos kasvat sisennystä, se pysyy voimassa seuraaville riveille kunnes pienennät sitä.

Tasaa vasemmat reunat, keskitä, tasaa oikeat reunat ja tasaa molemmat reunat -painikkeilla määritellyn alueen sisältö voidaan tasata dokumentin eri kohtiin.

Säiliö (DIV) Mahdollistaa DIV -elementin luomisen ja tyylien tuomisen säiliöön. Tarkoitettu vain kokeneille käyttäjille.

Koodi painikkeella näet editorin sisällön HTML -muodossa. Voit muokata sivua myös suoraan HTML -koodina.

Suurenna editori koko ikkunaan- painikkeesta avautuu uusi ikkuna jossa editori näkyy koko ikkunan kokoisena. Painamalla painiketta uudestaan editori palautuu pienempään kokoon.

Pohjat -painikkeella voit luoda sivun käyttäen valmiita sisältöpohjia. HUOM! käytä sisältöpohjia vain uutta sivua luodessasi!

Lisää linkki / muokkaa linkkiä -painikkeella voit luoda hyperlinkin tai muokata olemassa olevaa linkkiä. Lisää linkki maalaamalla teksti jonka haluat toimivan linkkinä ja klikkaa painiketta.

* Valitse linkin tyyppi ja protokolla (oletukset osoite ja http tarkoittavat normaaleja hyperlinkkejä). 'Selaa palvelinta' kohdasta voit luoda linkin palvelimella sijaitsevaan tiedostoon.

* 'Kohde' välilehdeltä voit määrittää linkin aukeamaan uuteen ikkunaan, pop-up ikkunaan jne.

Poista linkki -painikkeella poistetaan maalattu linkki.

Lisää ankkuri / muokkaa ankkuria -painikkeella voit luoda sivun sisäisen ankkurin. Ankkureita käytetään sivun sisäiseen linkitykseen. Kun olet luonut ankkurin, voit luoda siihen linkin 'Lisää linkki' painikkeella.

Lisää kuva / muokkaa kuvaa -painikkeella voit lisätä sivulle kuvan tai muokata olemassa olevan kuvan asetuksia.

* 'Kuvan tiedot' välilehdeltä voit joko ottaa käyttöön palvelimella olevan kuvan tai kirjoittaa linkin muualla internetissä sijaitsevaan kuvaan. 'vaihtoehtoinen teksti' näkyy silloin jos kuva ei näy esim. käyttäjän selaimen asetusten vuoksi.

* Jos haluat ladata kuvan palvelimelle, paina Selaa palvelinta-painiketta -> paina Tiedostojen hallinta/File manager-painiketta. Pääset tiedostojen hallintaan josta voit lisätä uusia kuvia. Ohjeet tiedostojen hallintaan.

* Leveys ja korkeus kohdasta määritellään kuvan koko pikseleinä, HUOM! Työkalu vain näyttää kuvat suurempina/pienempinä mutta ei oikeasti muuta niiden kokoa. Jos mahdollista muokkaa kuvat halutun kokoisiksi ennen kuin lataat ne palvelimelle.

* Raja merkitsee kuvan ympärille tulevaa "kehystä". Arvo 0 merkitsee että kehystä ei näy.

* Vaaka- ja pystytila merkitsevät kuvan ympärille jäävää tyhjää aluetta pikseleinä.

* Kohdistus kohdasta voit päättää kuvan kohdistuksesta suhteessa tekstiin.

* 'Linkki' välilehdellä voit tehdä kuvasta linkin ja päättää linkin aukeamisesta samoin kuin 'lisää linkki' painikkeella.

Lisää / muokkaa flashia: Lisää flash-tiedosto sivulle tai muokkaa olemassa olevan flash-tiedoston ominaisuuksia.

FLV Mediasoitin Lisää multimediaa sivuille, kuvaa ja ääntä. Lisätietoa multimedian lisäyksestä

Lisää taulukko / muokkaa taulukkoa: Lisää taulukko tai muokkaa olemassa olevan taulukon ominaisuuksia.

Muotoilu, Fontti ja Koko: Muokkaa tekstin muotoilua, kokoa ja fonttia.

Tekstiväri: Muuta tekstin väriä.


Monta editoria yhdellä sivulla

Voit käyttää sivulla useampia editoreja, niitä lisätään kohdasta 'Lisää uusi elementti' , valitse 'Teksti_html' ja klikkaa 'Lisää'. Voit luoda kahdenlaisia elementtejä, 'teksti_html' (editori) ja 'Lomake' Kun sivulla on useampia elementtejä, elementtien alle ilmestyy uusi kohta, 'Sijoita'. Tämän avulla voit vaihtaa elementtien järjestystä sivuilla. Elementit ovat numero järjestyksessä. Jos sivuilla on esim. kolme elementtiä ja haluat alimmaisen ylimmäksi, vaihda alimmaisen elementin arvoksi 1 ja klikkaa painiketta 'Sijoita'.

Firefoxilla leikkaa, kopioi ja liitä painikkeet eivät selaimen oletusasetuksilla toimi. Firefoxin suojaus asetukset estävät editoria käyttämästä näitä toimintoja. Firefoxin 1.0x versioilla virheilmoitus voi ilmentyä tyhjänä pop-up ikkunana. Suosittelemme Firefoxin päivitystä tuoreimpaan versioon (lataa Firefox tästä). Voit käyttää toimintoja joko Firefoxin muokkaa valikosta tai Seuraavilla näppäinkomennoilla:

Kopioi = CTRL+C, leikkaa = CTRL+X, liitä = CTRL+V